63

Firma Başvuru

31

Firma Sayısı

328

Çalışan Sayısı

31

Proje Sayısı

Bilişim Vadisi

“Türkiye’nin İnovasyon ve Teknoloji Tabanlı Büyümedeki Yeni Merkezi’ni” kuruyoruz.

Hakkımızda

Altyapısı güçlü yenilikçi ve teknoloji tabanlı kalkınma ve büyümenin benimsendiği yeni bir düşünce ve felsefenin Türkiye’deki en önemli temsilcisi olarak yola çıkıyoruz.

Bilişim Vadisi’nin ruhunu oluşturacak olan toplumdaki üretken ve yaratıcı tüm insanlar, özellikle zeki ve başarılı öğrenciler, üretken bilim insanları, girişimciler, yatırımcılar, araştırmacılar, danışman-mentörler, teknisyenler ve diğer profesyoneller ile birlikte “Türkiye’nin İnovasyon ve Teknoloji Tabanlı Büyümedeki Yeni Merkezi’ni” kuruyoruz.

Bilişim Vadisi, bilişim ve iletişim teknolojileri alanındaki küresel ve yerel inovasyon ve teknoloji transfer merkezleri, üniversiteler, araştırma enstitüleri, uluslararası ve ulusal yatırımcılar ve fonlar, konunun muhatabı tüm sivil toplum örgütleri, özel sektör ve devletin tüm kamusal alanı ile iş birliği yapacak ve proje bazlı müşterek çalışmalar geliştirerek teknoloji tabanlı kalkınmaya önderlik etmek için harekete geçiyor.

Kuruluş Bilgileri

Ticari işlemlerde ve yazışmalarda kullanılacak bazı bilgiler

Organizasyon

Bilişim Vadisi Genel Organizasyon Şeması

Ekosistem

Ekosistemi tamamlayıcı programlar, yapılar...

Kanunlar

Kanunlar ve şirket yönetimi

TC. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Dr. Faruk Özlü’nün Mesajı

GELECEK BİLİŞİM VADİSİNDE, GELECEK DİJİTAL TÜRKİYE’DE


Türkiye Cumhuriyeti devleti, 2023 vizyonu doğrultusunda, dünyada üretilen bilginin ve ileri teknolojilerin önemli merkezlerinden birisi olmayı hedeflemektedir. Küreselleşen dünyada her geçen gün büyüyen ve güçlenen Türkiye’nin global inovasyon liginde de hak ettiği yere ulaşması ve geleceğin dijital Türkiye’sine yön vermesi amacıyla; Türkiye’deki diğer teknoparklar ve Ar-Ge merkezlerinden gerek ölçek ve dijital altyapı, gerekse küresel ve bölgesel aktörleri kapsamına ve işbirliği ağına dâhil etmesi boyutuyla ayrışarak önemli bir misyonu üstlenecek olan Bilişim Vadisi Projesi’ni hayata geçiriyoruz.

Bilişim Vadisi, yerel, elitist ya da seçkinci düşünceyi değil, “açık inovasyon” düşüncesini benimseyerek; üniversiteler, ülke coğrafyasında faaliyet gösteren teknoloji firmaları ile bilişim tabanlı büyümek isteyen KOBİ’ler ve devlet kurumları arasında işbirliği ve entegrasyonu sağlamak suretiyle dijital ekonominin gelişmesini ve bu yeni ekonomik sistem içerisinde yeni istihdam imkânlarının ortaya çıkmasını sağlayacaktır.


Bunun yanı sıra Bilişim Vadisi; yatırımcılar, melek yatırımcılar, araştırmacılar, bilim insanları ve genç girişimciler olmak üzere ülkemizin tüm yaratıcı beyinleri için adeta bir buluşma noktası olacaktır.

Bu projeyle yüzümüzü bilime, teknolojiye ve inovasyona çevirerek; Ar-Ge ve teknolojiye yatırım yapan cesur işverenlerimiz, bilim insanlarımız, araştırmacılar, mucitler, tüm bu süreçleri maddi ve manevi destekleyen devletimiz ve bürokratları ve nihayet bu bilim vadisinden çıkartacağımız genç girişimciler ve yeni kurulan şirketler ile birlikte 2023 hedeflerimize koşmayı arzuluyoruz.

Bu proje kapsamında yüzümüzü bilime, teknolojiye ve inovasyona çevirmek suretiyle 2023 hedefine Ar-Ge ve Teknolojiye yatırım yapan cesur işverenlerimiz, bilim insanları, araştırmacılar, mucitler, tüm bu süreçleri maddi ve manevi destekleyen devletimiz ve bürokratları ve nihayet bu bilim vadisinden çıkartacağımız genç girişimciler ve yeni girişimci şirketler ile birlikte koşmayı hedeflemekteyiz.

Medeniyetlerin beşiği olan coğrafyamızda yüz yıllardır sürdürdüğümüz çok kültürlü birlikte yaşama ve üretme deneyimimizi hiç kuşkusuz ki Bilişim Vadimize de taşıyacağız. Bu itibarla, bilişim ve teknoloji alanında yatırım yapan ve özellikle Ar-Ge’ye önemli kaynaklar ayıran çok uluslu şirketlerin bu vadide yer almalarını diliyoruz. Bilişim Vadisi olarak yurt içindeki ve dışındaki üniversiteler, bilim insanları, araştırma ve inovasyon merkezleriyle ikili işbirlikleri geliştirmek istiyoruz. Kısacası küreselleşen ve dijitalleşen dünyamızda inovatif fikirler üreten tüm bilim insanlarını, araştırmacı ve girişimcileri kucaklayacak bir vadi kurmayı planlıyoruz.

Sn. Cumhurbaşkanımız ve Sn. Başbakanımızın güçlü Türkiye projeksiyonu ve liderlikleri ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın icracı yapısı ve Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu’muzun hızlı çalışmaları ile bilimin teknolojiye, teknolojinin ürüne dönüşeceği Bilişim Vadisi içerisinde; Türkiye’nin ve bölgenin en büyük kuluçka merkezleri, Uluslararası İnovasyon ve Teknoloji Transfer Merkezleri, Prototip ve Test Atölyeleri ve laboratuvarları ile donatılmış rekabet öncesi işbirliği platformları yer alacaktır. Bunun ötesinde firmalarımıza ve girişimcilerimize hayallerini gerçekleştirebilecekleri kuluçka merkezleri sunuyoruz. Bu merkezlerde kendi kuluçka programlarını başlatabilecekleri gibi başka programlara dahil olup buradaki projelerin ve fikirlerin ticarileşmelerine katkıda bulanabilecekler. Proje çağrısına çıkılan alanlarda sponsor firmalarla proje yürütücüsü gençler bir araya gelebileceklerdir. Söz konusu kuluçka merkezlerinden ve proje pazarı ortamından yeni küçük şirketler yani start-up yada spin-off firmaların doğacağı inancındayız. Bir anlamda Bilişim Vadisi; Türkiye’nin en büyük inovasyon ve teknoloji üretim ve transfer AVM’si olacaktır.

Yine bu vadi içerisinde bilişim sektöründeki kuruluşların her birinin ayrı ayrı laboratuvar, makine, malzeme, teçhizat gibi altyapı ve nitelikli işgücü yatırımı yapmasına gerek kalmadan, kendini her gün yenileyen, teknolojik ve insan kaynağı altyapısının sağlanması için rekabet öncesi işbirliği platformları olarak da tanımlayabileceğimiz Prototip Geliştirme ve Test Laboratuvarı’nı kuruyoruz.

Bilişim Vadisi’nde devlet destekli teknopark muafiyetleri, uçtan uca ve entegre mentorluk yapısı, danışmanlık hizmetleri, ucuz altyapı hizmetleri, fuar ve konferans organizasyonları ile nitelikli insan kaynaklarına erişim imkanlarıyla tam bir inovasyon ve girişimcilik iklimi oluşturulmaktadır.

Globalleşen dünyada fiziki olarak Avrupa, Ortadoğu, Uzakdoğu ve Afrika’yla bütün dünyayı birleştiren çok eksenli ve cazip bir lokasyonda yer alan Türkiye, ihracatta teknolojik ürünlerin payını artırmaya ve ‘Made in Turkey’ ürünlerinin yanı sıra ‘Made from Turkey’ sloganı ile kendi teknolojisine dayalı ürünleri dünya pazarına sunmaya adaydır. Sınırların değil, erişimin öne çıktığı bir dünyada Türkiye, Bilişim Vadisi ile dünyanın yeni kutbu olacak ve dijital teknoloji tabanlı inovasyon ekonomisine geçişte ülkemize ve bölgemize ciddi manada katkı sağlayacaktır.

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü

Programlar

Yürütülen Programlarımız

Kuluçka Programı

Bu programın amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini geliştirmektir

TTO

iş modeli geliştirme, iş fikrinin pazarlanması,doğru yatırımcı ile buluşturma

Proje Destek

İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirilmesi

İnovasyon Merkezi

Türkiye’yi daha rekabetçi bir hale getirmede inovasyonun gücüne inanıyoruz..

FSMH

Fikri Mülki Hakların korunması ve yaygınlaştırılması bilincini oluşturmaktır

Prototip ve Test Merkezi

Prototipleme ve Test Merkezi Genç Tasarımcıların Yetişmesine Katkı Sağlıyor

Başvuru Süreci

Girişimci firmaların eşit ve objektif bir şekilde süreçleri tamamlamanır

Girişimciler

Akademisyen

Ar-Ge Firması

Firmalarımız

Firmalarımızdan başarı hikayeleri

Detaylı Bilgi

Donanım

Detaylı Bilgi

Yazılım

Detaylı Bilgi

Elektrik Elektronik

Detaylı Bilgi

Fintech

Detaylı Bilgi

Telekomünikasyon

Detaylı Bilgi

Oyun / Animasyon

Detaylı Bilgi

Giyilebilir Teknolojiler VR

Hizmetler

Ofis ve Açık Alan Kiralama seçenekleriyle girişimcilere ev sahipliği yapmaya hazırız.

Mevcut Durum
Ofis ve Açık Alan Kiralama seçenekleriyle girişimcilere ev sahipliği yapmaya hazırız.

Ofis Türleri
Bilişim Vadisi olarak girişimcilerin ihtiyaçlarını öngörerek son teknoloji ile tasarladığımız ofislerde Ar-Ge çalışanlarını bekliyoruz.

Toplantı Odaları
Tüm toplantı odalarımızı iş görüşmeleriniz ve ortak çalışmalarınızın verimini artıracak şekilde son teknoloji konferans ekipleri ile donattık.

Ücretsiz kablosuz internet.

Taze ikramlar.

Hızlı kablolu internet

AV / HD Videokonferans bağlantıları.

Cloud Tabanlı İnteraktif ekranlarla farklı odalarda ortak çalışma imkanı.

Farklı yerleşim planları ile ihtiyaca göre ortam oluşturma.

Vadide Konaklama

Futbol Sahası

Basketbol Sahası

Golf Sahası

Tenis Kortları

Bowling Salonu

Spor Salonu

Yüzme Havuzu

Kuaför

Kuru Temizleme

Lostra Hizmetleri

Kreş

Yeme-İçme

Ulaşım Hizmetleri

Paydaşlarımız

İletişim

Bilişim Vadisi’ne aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Adres

Muallim Mh. Deniz Cd. No:143 Muallim/Gebze

Email

info@bilisimvadisi.co

Telefon

0262 754 14 14