T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün Mesajı

GELECEK BİLİŞİM VADİSİ’NDE, GELECEK DİJİTAL TÜRKİYE’DE

Türkiye Cumhuriyeti devleti, 2023 vizyonu doğrultusunda, dünyada üretilen bilginin ve ileri teknolojilerin önemli merkezlerinden birisi olmayı hedeflemektedir. Küreselleşen dünyada her geçen gün büyüyen ve güçlenen Türkiye’nin global inovasyon liginde de hak ettiği yere ulaşması ve geleceğin dijital Türkiye’sine yön vermesi amacıyla; Türkiye’deki diğer teknoparklar ve Ar-Ge merkezlerinden gerek ölçek ve dijital altyapı, gerekse küresel ve bölgesel aktörleri kapsamına ve işbirliği ağına dâhil etmesi boyutuyla ayrışarak önemli bir misyonu üstlenecek olan Bilişim Vadisi Projesi’ni hayata geçiriyoruz.

Bilişim Vadisi, yerel, elitist ya da seçkinci düşünceyi değil, “açık inovasyon” düşüncesini benimseyerek; üniversiteler, ülke coğrafyasında faaliyet gösteren teknoloji firmaları ile bilişim tabanlı büyümek isteyen KOBİ’ler ve devlet kurumları arasında işbirliği ve entegrasyonu sağlamak suretiyle dijital ekonominin gelişmesini ve bu yeni ekonomik sistem içerisinde yeni istihdam imkânlarının ortaya çıkmasını sağlayacaktır. 

Bunun yanı sıra Bilişim Vadisi; yatırımcılar, melek yatırımcılar, araştırmacılar, bilim insanları ve genç girişimciler olmak üzere ülkemizin tüm yaratıcı beyinleri için adeta bir buluşma noktası olacaktır. 

Bu projeyle yüzümüzü bilime, teknolojiye ve inovasyona çevirerek; Ar-Ge ve teknolojiye yatırım yapan cesur işverenlerimiz, bilim insanlarımız, araştırmacılar, mucitler, tüm bu süreçleri maddi ve manevi destekleyen devletimiz ve bürokratları ve nihayet bu bilim vadisinden çıkartacağımız genç girişimciler ve yeni kurulan şirketler ile birlikte 2023 hedeflerimize koşmayı arzuluyoruz.

Medeniyetlerin beşiği olan coğrafyamızda yüz yıllardır sürdürdüğümüz çok kültürlü birlikte yaşama ve üretme deneyimimizi hiç kuşkusuz ki Bilişim Vadimize de taşıyacağız. Bu itibarla, bilişim ve teknoloji alanında yatırım yapan ve özellikle Ar-Ge’ye önemli kaynaklar ayıran çok uluslu şirketlerin bu vadide yer almalarını diliyoruz. Bilişim Vadisi olarak yurt içindeki ve dışındaki üniversiteler, bilim insanları, araştırma ve inovasyon merkezleriyle ikili işbirlikleri geliştirmek istiyoruz. Kısacası küreselleşen ve dijitalleşen dünyamızda inovatif fikirler üreten tüm bilim insanlarını, araştırmacı ve girişimcileri kucaklayacak bir vadi kurmayı planlıyoruz. 

Sn. Cumhurbaşkanımız ve Sn. Başbakanımızın güçlü Türkiye projeksiyonu ve liderlikleri ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın icracı yapısı ve Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu’muzun hızlı çalışmaları ile bilimin teknolojiye, teknolojinin ürüne dönüşeceği Bilişim Vadisi içerisinde; Türkiye’nin ve bölgenin en büyük kuluçka merkezleri, Uluslararası İnovasyon ve Teknoloji Transfer Merkezleri, Prototip ve Test Atölyeleri ve laboratuvarları ile donatılmış rekabet öncesi işbirliği platformları yer alacaktır. Bunun ötesinde firmalarımıza ve girişimcilerimize hayallerini gerçekleştirebilecekleri kuluçka merkezleri sunuyoruz. Bu merkezlerde kendi kuluçka programlarını başlatabilecekleri gibi başka programlara dahil olup buradaki projelerin ve fikirlerin ticarileşmelerine katkıda bulanabilecekler. Proje çağrısına çıkılan alanlarda sponsor firmalarla proje yürütücüsü gençler bir araya gelebileceklerdir. Söz konusu kuluçka merkezlerinden ve proje pazarı ortamından yeni küçük şirketler yani start-up yada spin-off firmaların doğacağı inancındayız. Bir anlamda Bilişim Vadisi; Türkiye’nin en büyük inovasyon ve teknoloji üretim ve transfer AVM’si olacaktır.

Yine bu vadi içerisinde bilişim sektöründeki kuruluşların her birinin ayrı ayrı laboratuvar, makine, malzeme, teçhizat gibi altyapı ve nitelikli işgücü yatırımı yapmasına gerek kalmadan, kendini her gün yenileyen, teknolojik ve insan kaynağı altyapısının sağlanması için rekabet öncesi işbirliği platformları olarak da tanımlayabileceğimiz Prototip Geliştirme ve Test Laboratuvarı’nı kuruyoruz. 

Bilişim Vadisi’nde devlet destekli teknopark muafiyetleri, uçtan uca ve entegre mentorluk yapısı, danışmanlık hizmetleri, ucuz altyapı hizmetleri, fuar ve konferans organizasyonları ile nitelikli insan kaynaklarına erişim imkanlarıyla tam bir inovasyon ve girişimcilik iklimi oluşturulmaktadır. 

Globalleşen dünyada fiziki olarak Avrupa, Ortadoğu, Uzakdoğu ve Afrika’yla bütün dünyayı birleştiren çok eksenli ve cazip bir lokasyonda yer alan Türkiye, ihracatta teknolojik ürünlerin payını artırmaya ve ‘Made in Turkey’ ürünlerinin yanı sıra ‘Made from Turkey’ sloganı ile kendi teknolojisine dayalı ürünleri dünya pazarına sunmaya adaydır. Sınırların değil, erişimin öne çıktığı bir dünyada Türkiye, Bilişim Vadisi ile dünyanın yeni kutbu olacak ve dijital teknoloji tabanlı inovasyon ekonomisine geçişte ülkemize ve bölgemize ciddi manada katkı sağlayacaktır.