Gelecek Burada


Bilişim Vadisi’nin ruhunu oluşturacak olan toplumdaki üretken ve yaratıcı tüm insanlar, özellikle zeki ve başarılı öğrenciler, üretken bilim insanları, girişimciler, yatırımcılar, araştırmacılar, danışman-mentörler, teknisyenler ve diğer profesyoneller ile birlikte “Türkiye’nin İnovasyon ve Teknoloji Tabanlı Büyümedeki Yeni Merkezi’ni” kuruyoruz.

Bilişim Vadisi, bilişim ve iletişim teknolojileri alanındaki küresel ve yerel inovasyon ve teknoloji transfer merkezleri, üniversiteler, araştırma enstitüleri, uluslararası ve ulusal yatırımcılar ve fonlar, konunun muhatabı tüm sivil toplum örgütleri, özel sektör ve devletin tüm kamusal alanı ile iş birliği yapacak ve proje bazlı müşterek çalışmalar geliştirerek teknoloji tabanlı kalkınmaya önderlik etmek için harekete geçiyor.

Bilişim vadisi, bilimin teknolojiye, teknolojinin ürüne dönüştürüldüğü bir platformdur. Bir fikrin yada projenin pazarlanabilen bir ürüne dönüşmesi ya da ticarileştirilmesi burada gerçekleştirilecektir. Amacımız,2023 Vizyon hedefleri çerçevesinde Türkiye’nin gücüne güç katacak, katma değeri yüksek yeni teknolojilerin ve ürünlerin üretilmesini sağlamaktır. Bu yapının kurulabilmesi için Bilişim Vadisi, girişimci için ekosistemin, finansal desteğin ya da yatırımcı ağının sağlandığı bir yer olarak oluşturulacaktır.

Vizyon & Misyon

Vizyonumuz

Türkiye’nin inovasyon ekonomisine geçiş ve 2023 vizyonuna paralel bilimin teknolojiye, teknolojinin ürüne dönüştüğü küresel bir Bilişim Vadisi olmak.

Misyonumuz

Vizyonumuzda belirttiğimiz hedefler doğrultusunda üniversite – sanayi işbirliğinin tesis edildiği, inovasyon ve teknoloji transferinin yapıldığı, bir fikrin ticarileşebildiği, yüksek kaldıraçlı inovatif fikirlerin ve çözümlerin üretildiği, teknoloji transfer ofisi ve kuluçka merkezleri ile girişimcilerin çıktığı ve yenilikçi ürünlerin üretildiği dolayısıyla katma değeri yüksek bilişim sektörünün desteklediği ve aynı zamanda tüm ekonomik iş kollarının teknoloji ve yazılım tabanlı büyüdüğü bir üst olmaktır.

ARGE PortalİK Portal